Katedra Filozofii Społecznej Akademii Nauk

Strona Główna

Katedra Filozofii zajmuje szczególne miejsce w Społecznej Akademii Nauk. Nie tworzymy bowiem odrębnego kierunku studiów, ale można nas spotkać na Wydziale Zarządzania oraz na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Informatyki. Na tym pierwszym prowadzimy wykłady na kierunkach: Finanse i rachunkowość, Logistyka oraz Zarządzanie. Wśród filozofów nie brakowało nigdy myślicieli, którzy podejmowali tematykę dotyczącą pieniądza i jego znaczenia dla gospodarki. Filozofia uczy mądrości i dopomaga w rozsądnym gospodarowaniu i pomnażaniu majątku. Etyka w sferze finansów pomaga w budowaniu zaufania do klientów banków i osób wybierających firmy ubezpieczeniowe. W dziedzinie zarządzania etyka jest równie potrzebna; mówimy o niej w kontekście korupcji, nepotyzmu, tolerancji, zaufania do pracowników, lojalności wobec własnej firmy. Ważne miejsce zajmuje tutaj kwestia etyczności reklamy i odpowiedzialności w public relations. Absolwent Logistyki musi być wrażliwy na ochronę środowiska i przyszłość naszej planety. Ekofilozofia jest wykładana na wszystkich kierunkach Wydziału Zarządzania. Nie brakuje nas również na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Informatyki. Filozofię wykładamy na kierunkach: Psychologia, Bezpieczeństwo narodowe, Stosunki międzynarodowe, Administracja, Grafika artystyczna, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Pedagogika i Fizjoterapia. Niezmiernie ważne zagadnienia z bioetyki poruszane są na Zdrowiu publicznym. Żyjący w IV wieku przed naszą erą grecki filozof Arystoteles twierdził, że dziedziną pomocniczą dla filozofii jest logika. Zagadnienia dotyczące logiki prowadzone są zatem przez nas na Psychologii, Bezpieczeństwie narodowym i Pedagogice.

Ten krótki przegląd zajęć prowadzonych przez Katedrę Filozofii pokazuje, że można z filozofami podyskutować na wszystkich kierunkach Społecznej Akademii Nauk. Chcemy, aby filozofia i etyka w perspektywie logicznego myślenia były w rzeczywistości interesujące i inspirujące do osobistych poszukiwań oraz badań. U początków myśli filozoficznej stoi Ateńczyk – Sokrates. Twierdził on, że mądrość zależy od osobowości, wiedzy i samokontroli. Do umiłowania wiedzy i jej poszukiwania pracownicy Katedry Filozofii zachęcają studentów na wszystkich kierunkach Społecznej Akademii Nauk.