Działalność naukowo-badawcza

Prowadzone badania:

  • profesor Grzegorz Ignatowski - etyka biznesu, edukacja ekologiczna
  • profesor Ireneusz Bittner - filozofia człowieka, etyka społeczna 
  • adiunkt Adam Gogacz - filozofia edukacji, edukacja kulturowa

 

Publikacje od 2012 r.:

Profesor Grzegorz Ignatowski:

1. The Role of the Family in Ecological Education, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”, 2012, no 2, s. 87–94.

2. Edukacja ekologiczna w perspektywie dialogów międzyreligijnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2012, tom XIII, nr 3, s. 149–157.

3. Ochrona środowiska, ekologia i zrównoważony rozwój w perspektywie marketingowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2012, t. 13, nr 12, s. 237–249.

4. Obraz rodziny w reklamie prasowej i jego znaczenie dla edukacji – analiza na podstawie tygodnika Tele Tydzień, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 2012, nr 3, s. 107–114.  

5. Edukacja ekologiczna w świetle dokumentu „Nasza wspólna przyszłość”, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 2012,  nr 4, s. 63 – 72.

6. Multicultural Elements in Press Advertisements – an Analysis of Newsweek Poland,

„Journal of Intercultural Management” 2012, no 4, pp. 29–36.

7. Oenzetowskie Szczyty Ziemi a kwestia edukacji ekologicznej, "Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy" 2013, nr 1, s. 93-109. 

8. Rodzina w reklamie firmy rodzinnej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2013, t. XIV, z. 6, cz. 3, s. 239–248.

9. The Meaning of Advertisement Directed to the Youth for Parents and Educators - An Analysis of the Weekly "Bravo", "Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy" 2013, no 2, s. 25-32.

10. Ł. Sułkowski, G. Ignatowski (red.), Etyka w służbie biznesu, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2013.

11. Zagadnienie whistleblowingu w perspektywie zarządzania [w:] Ł. Sułkowski, G. Ignatowski (red.), Etyka w służbie biznesu, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2012. 

12. Advertisement in the Perspective of World Religions - from Negation to Necessary Acceptance, "Journal of Intercultural Menegement" 2013, no 3, pp. 13-22. 

13. Kształtowanie zaufania w rodzinie podstawą życia społecznego i zawodowego, "Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy" 2013, nr 3, s. 7-15.

14. Idea zrównoważonego rozwoju a kwestia kontroli urodzin, "Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy" 2013, nr 4, ss. 17-26

15. Dylematy dotyczące zatrudnienia w perspektywie firmy rodzinnej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, t. XV, z. 7, cz. 3, s. 181-192.

16. A Necessity of Educating Children in the light of Commercial Advertisement, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 2014, t. IV, no 1, pp. 7-14.

17.  Zagadnienie konformizmu w perspektywie współczesnej rodziny i w życiu społeczno-zawodowym [w:] S. Cudak, A. Adasiewicz (red.), Współczesna rodzina w Polsce i na świecie, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2014, ss. 25-33. 

18. Problem of Confidence and its Loss - the Role of a Family in Instilling Truthfulness, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 2014, t. IV, no 2, pp. 15-22.

19. Homo laborans. Etyka i deontologia zawodowa, Ł. Sułkowski, G. Ignatowski (red.), Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2014, ss. 251.

20. Nieprawidłowości w sferze zatrudnienia pracowników w perspektywie wybranych kodeksów administracji publicznej [w:] Ł. Sułkowski, G. Ignatowski (red.), Homo laborans. Etyka i deontologia zawodowa, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2014, ss. 49-62.  

Profesor Ireneusz Bittner:

1. O człowieku w "sieci", czyli o sieci "będącej nami", "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2012, t. XIII, z. 3, s. 171-179  

2. Człowiek w "uczącej się organizacji" - czyli o samorealizacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 13, nr 3, s. 181-190.

3. U podstaw zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Ł. Sułkowski, G. Ignatowski (red.), Etyka w służbie biznesu, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2013, s. 29-42.

 

Doktor Adam Gogacz:

1. The DISTINC Project as an Example of Building New Europe or New World by Inclusion in Education and Upbringing, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 2012, tom 2, nr 2.

2. O ewaluacji w kształtowaniu pielęgniarek [w:] Z. Tokarski (red.), Rehabilitacja w holistycznej opiece nad pacjentem, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2012.  

3. J. Lebeer, L. Grácio , Z. Hande Sart, B. Schraepen, N. Babur, Ria van den Eynde, L. Stoffels, A. Gogacz (red.), A Preventive Approach in Inclusive Education, Boğaziçi University Press, Istanbul 2013.

4. A. Gogacz (red.), Profilaktyczne podejście w edukacji włączającej, Boğaziçi University Press, Istanbul 2013.

5. Rodzina a reforma edukacji na przełomie XX i XXI wieku w Polsce w aspekcie filozofii nauczania, "Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy" 2013, nr 3, s. 53-61. 

6. Pedagogy, not Politics as the Real Stabilizer of Europe as the Home for Many Nations [in] European Ideas in the Pedagogical Thought: From National to Supranational Points of View. Some Totalitarian Aspects, R. Kucha, H. Cudak, Społeczna Akademia Nauk 2013, pp. 343-354.