dr hab. prof. SAN Grzegorz Ignatowski

Grzegorz Ignatowski, dr hab., od 2011 r. profesor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Studiował na uniwersytetach w Lublinie i Warszawie, habilitował na Uniwersytecie Opolskim. Wcześniej pracował na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Gościnnie prowadził wykłady na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu. Aktualnie zajmuje się etyką w biznesie, źródłami rasizmu, międzynarodowymi stosunkami kulturalnymi i politycznymi na Bliskim Wschodzie oraz edukacją ekologiczną. Uczestnik wielu konferencji i międzynarodowych spotkań, między innymi w USA, Francji, Belgii i w Państwie Izrael. W 2007 r. w jerozolimskim Instytucie Bohaterów i Męczenników Holokaustu Yad Vashem uczestniczył w seminarium na temat źródeł, skutków i znaczenia Holokaustu, a 2001 r. w Stanach Zjednoczonych był członkiem oficjalnej delegacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Biuro ds. Kontaktów z Diasporą Żydowską). Autor ośmiu książek oraz około stu artykułów w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Dobrze posługuje się językiem francuskim i angielskim, biernie rosyjskim. Prywatnie zajmuje się literaturą angielską, szczególnie dziełami Josepha Conrada.

Do swoich najważniejszych prac naukowych zalicza: 1. Początki i dzieje „nowego cmentarza” żydowskiego w Łodzi, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 1987, nr 3–4, s. 59–69; 2. Jules Isaac i jego „nauczanie pogardy”, „Więź” 1995, nr 12, s. 210–214; 3. Na drogach pojednania. Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności, Łódź 2003, s. 343; 4. Inicjatywy Kościoła katolickiego we Francji na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, Katowice 2004, s. 120; 5. Antysemityzm, w: Religia. Encyklopedia PWN, T. Gadacz, B. Milerski, (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, t. 1, s. 269–273; 6. Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce, G. Ignatowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 175; 7. Zjednoczona Jerozolima w perspektywie chrześcijan, „Studia z Zarządzania Międzykulturowego” 2009, nr 2, s. 305–316; 8. Polityka Watykanu wobec Państwa Izrael za Piusa XII, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2009, nr 1, s. 231–237; 9. The arrest of Hilarion Capucci and the relations between the Holy See and the State of Israel, “Journal of Intercultural Management” 2009, nr 2, s. 116–121; 10. Społeczne, polityczne i religijne reperkusje wizyty Kurta Waldheima w Watykanie, w: Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych – nowe wyzwania, M. Orzechowski, E. Brzuska (red.), Łódź 2011, s. 81–94; 11. The Role of the Family in Ecological Education, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”, 2012, nr 2, s. 87–94; 12. Ochrona środowiska, ekologia i zrównoważony rozwój w perspektywie marketingowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2012, t. 13, nr 12, s. 237–249; 13. Obraz rodziny w reklamie prasowej i jego znaczenie dla edukacji – analiza na podstawie tygodnika Tele Tydzień, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 2012, nr 3, s. 107–114; 14. Edukacja ekologiczna w świetle dokumentu „Nasza wspólna przyszłość”, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 2012,  nr 4, s. 63 – 72; 15. Multicultural Elements in Press Advertisements – an Analysis of Newsweek Poland, „Journal of Intercultural Management” 2012, nr 4, pp. 29–36; 16. Oenzetowskie Szczyty Ziemi a kwestia edukacji ekologicznej, „Pedagogika Rodziny. Filmy Pedagogy” 2013, t. 3, nr 1, s. 93 – 109; 17. Rodzina w reklamie firmy rodzinnej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t. XIV, z. 6, cz. 3, s. 239–248.

W Społecznej Akademii Nauk prowadzi wykłady z filozofii i etyki zawodowej na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe, Logistyka, Zarządzanie, Psychologia, Fizjoterapia, Stosunki Międzynarodowe i Pedagogika. Szczególnie ceni wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli.

W czasie wolnym wędruje po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i Tatrach, nie stroni od wędkowania.