dr Adam Gogacz

      Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim.  Obronił na UŁ doktorat dotyczący początków Uniwersytetu Krakowskiego. Od wielu lat nauczyciel akademicki, zaangażowany w pracę dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną. Obecnie związany ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi. Promotor ponad 60 prac magisterskich i 100 licencjackich z pedagogiki. Wiele lat piastował funkcje rektorskie oraz dziekańskie na kierunkach humanistycznych. 
     Zainteresowania naukowe i prowadzone obecnie badania: Filozofia i pedagogika społeczna, filozofia praktyczna – badania dotyczące edukacji włączającej, rodzin alternatywnych, filozofii stosowanej.